Træning Jeg har igennem mange år tilbudt forskellige typer træningsformer for den islandske hest. For mig er det vigtigt at udvikle hesten i det tempo, som er optimalt og fra det stadie, som de befinder sig i. Ved hvert fremskridt vil der gives belønning, for at opnå de størst mulige udviklingspotentiale. 


Der er mange forskellige typer heste, og derfor er det vigtigt for mig at forstå hesten, for at den føler sig tryg. Når hesten er i balance, ved hjælp af tryghed og sammerbejde, vil der være størst mulige udvikling både mentalt og fysisk.Former for træning 

Gangartstræning 

Grunddressur

Miljøtræning

Stævnetræning

Andet finpudsning 


Hvis der er ønsker til andre træningsformer, kan du altid kontakte mig.


Under alle træningsformer vil der blive taget udgangspunkt i variation i træningen, og derfor vil hesten både blive trænet i naturen, longeres og rides på banen, alt efter hvad der er størst behov for. 

Under træningsforløbet vil du være med over sidelinjen, og hvis der ønskes undervisning eller andet, så finder vi ud af det.

Derudover vil ejer blive opdateret en gang ugentligt med video og en beskrivelse om udvirkling.Kr. 3.500 ,- inkl. moms 

Tilridning 

Den vigtigste proces i hestens karriere, er processen fra unghest til ridehest, og derfor er det vigtigt at det bliver gjort ordentligt og korrekt. Under tilridningen vil hesten lære de helt basale principper og lære at reagere korrekt, derfor er det vigtigt for mig at hesten lære at vige for pres og finde ros, når presset efterfølgende lettes. 


Under tilridningen vil den starte med, at blive vant til udstyret og rytteren, og vil efterfølgende arbejde under longe. Gradvist vil rytteren tager mere over styringen, for langsomt at lære de forskellige signaler. 


Mål for træningen 

Opholde sig roligt og stille under opsadling, op- og afstigning

Stop for signal i alle tempi

Søge fremad ved signal

Bakke ved signal

Følge tøjlen og ride i alle retninger

Skifte mellem skridt, tølt, trav og galop

Rides ud i flok og alene Når hesten har opnået følgende mål vil den føle at rytteren er lederen og være tryg under gældende opgaver, derfor vil der blive skabt en tillid til rytteren.

Under hele forløbet vil man blive opdateret en gang ugentligt med video og beskrivelse


Kr. 3.500 ,- inkl. moms

For hingste Kr. 4.000 ,- inkl. moms